Meän toiminta

Äkkihopun ampulanssipiilit Äkkihopun ampulanssipiilit vuonna 2007.

Äkkihoppu toimii pääasiallisesti hyässä yhteistyössä Kolarin terveyskeskuksen kans. Pitäen vaarin siitä, että pinta-alalthaan laajan kunnan asukhaila on maholisuus saaha korkeatasosta ensihoitoa kellon ajasta riippumatta, nopeasti ja tehokhaasti. Oman lisänsä ehkä muutoin melko rauhallisheenki toiminthaan tässä reilun neljäntuhanen asukhaan kunnassa tuopi kevät, jollon tänne tormaavat tyristit mäkeä tyyräähmään. Sesonkiaikana ulkopaikkakuntalaiset elikkä tyristit työlistävät Äkkihoppua murtumilla ja muila rinneonnettomuuksilla. Niin ja sairastuvathan net aivan normaalistikki. Syänkohtaus saattaa iskeä Ylläksen iltarienoissa yhtä koska. Syänkohtausten yllättäessä Äkkihopula on siihenki lääke. Ankaran kouluttautumisen ja kehittelyn tuloksena meilon pelit ja vehkeet, millä saahan syänlaakiki liotettua jo kohteessa, kotona. Met taisima olla siinäki eeläkävijöitä täälä Lapin perukoila.

Toiminta-aluheen laajuuen takia on Äkkihoppu on kehittänny hoitohommansa semmoseksi, että ambulanssissa kyethää potihlaita hoitamhaan pitkien siirtokuljetusten aikana korkeatasosesti. Länsi-Lapin kunnissa (Kolari, Kittilä ja Muonio) käytössä oleva lääkäreiden rengaspäivystys saattaa muuten kohtalaisheen kuljetusmatkhaan tua jopa usseita satoja kilometrejä lissää. Ossaama met ottaa tarvittaessa vaikka rönktenkuvia, mutta niitäkhään saa ennää ottaa, ko soon niin vaarallista ja potilas saattaa kuolla sätheissiiin. Tehemä met paljon muitaki hoitohommia. Met pruukaama hoitaa potihlaan alusta pittäin, ketjun perile asti. Olosuhteet tuovat lisävärinsä toiminthaan. Koskhaan ei tiä mistä se porotokka tormaa tiele tai koska ilmat muuttuvat semmoseksi uppuraksi, ettei etheensä näe, nokkaa pitemmälle. Pittää ihan vänkärin laitta käsi ulos klasista ja kopostella aurausviittoja, että tielä pysythään.

Kauela 1998-1999 Äkkihoppu teki uuen aluevaltauksen. Äkkihoppu perusti hiihtokeskus Iso-Ylläkselle "vuoristosairaalan", nimelthään Törmäpoli. Sielä piethään koko keyväimen aika rinnepäivystystä ja klinikkaa, jossa tyristeila on maholisuus saaha hoitoa vamhoihin ja vaihvoihin. Ihan viimisen pääle hoito- ja lääkevaroin varustettu klinikka on saanu hyän vasthaanoton. Tällä järjestelyllä on saatu hoion saatavuutta kohotettua niin, että enhään ei murtumapotihlaankhaan tarvi olla kivuissansa kovinkhaan pitkhään. Kehittyvä Ylläs antaa myöskin Äkkihopule uusia haasteita ja mahollisuuksia kehittää palvelua yhä vain paremmaksi ja nykytekniikka antaa siihen maholisuuen, jos vain on halua ja kykyä.

Matkailun takia Äkkihopun toiminta-alue laajenee normaalista, Kolari-Ylläs-Muonio-Kittilä-Rovaniemi-Kemi-Oulu, niinki suureksi, että ei välttämättä enhään valtakunnanrajatkhaan riitä, vaan menhään pitkin Pohjos-Kalottia Norhjaan, Romssaan ja Ruothiin, Källivaahraan ja Synterbyyhyn asti, puhumattakhaan i Paijjala, här när. Suomen eteläosatki on tulheet oikheinki tutuiksia, kuten Helssinki, Turku ja Tamperekki, nääs, kun ihtesä loukanneita tyristejä on saihraaloihin viety.

ÄKKIHOPUN HISTORIA

Äkkihopun ampulanssipiili Äkkihopun ampulanssipiili 1900-luvun lopussa.

Ensihoito ja saihraankuljetus Äkkihoppu Oy on perustettu vuona 1989. Soli syyskuu puolessavälissä, ko met aloima homhiin. Vaikeuksia oli ollu, mutta viihmein net kaikki päästhiin ylitte ja saathiin sopimukset kunthoon. Uus biili hohti syksysessä auringon paisteessa ja olihan se hienoa ko saathiin oma firma, oikhein toen teola, toimimhaa. Aluksi meitä oli vain kaks hommissa. Tarve olis ollu heti alusta kolmanellekki, mutta met hääjyimä oottaa vähän aikaa... Siitä se sitten lähti. Met aloima viehmään parasta maholista hoitoa niin paikallisille ko turisteilekki.

Soli muuten tuo firman nimen rustaaminen melkosta hommaa. Sen seittemän kertaa lämmitethiin sauna ja kupathiin pahat veret pois ennenko se synty. Soli kokoaijjan huulila, että hoppu soon, mutta mikä hoppu. Sitten yhtenä aamuna soli siinä: Saihraankuljetus ÄKKIHOPPU! Ko on kyse tämmösestä touhusta, jossa met kiiruhtamma auttamhaan häänalasta kansalaista, niin äkkiä siinä tullee suru pusehroon, jos met emmä söörää äkkihopusti elikkä kiihreesti sen tykö. Hyvin on nimi kantanu näihin päihviin asti. Kukhaan ei ole koskhaan ihmetelly nimeä sen jälkheen ko net on tavanu meät Äkkihoppulaiset, niin hyin se kuvvaa meitä.

Äkkihopun ampulanssipiili Äkkihopun ampulanssipiili 2000-luvun alussa.

Nyt met olema vuessa 2007 ja meän virman nimi on pelkkä Äkkihoppu Oy. Solen mie (Sakke) yksin päälepäsmärinnä, ko ostin virman ittele jokunen vuosi sitten. Ajat on muuttunheet ja met sen myötä. Soon tullu kaikenmailman perus- ja hoitotasoa. Net mailmala kikkailevat jos jonkinmoisili koulutuksila ja rojekteila ja luulevat, että soon ihminen ja sen anatoomia sun muut muuttunheet, mutta nole mihinkhään muuttunheet. Net kollaavat meitä ko pörröt. Kohtaa häätyy vissiin lähteä lääkäriksi lukheen, että voipi näitä hommia pyörittää. Piirit eikö isonevat ja molema kohta yhtä Euroopan saihraanhoitounionia. Pittää vissiin nykykäytänön mukhaan ulkosta Kiihnan tai jonnekki.

Meilä on ollu, tässä meän firmassa semmonen periaate, että tulheen ei saa äähä makkaahmaan. Elikkä haasteishiin on kyettävä vastaahmaan, niin ko pittää. Sempä takia meilä yritethään kouluttaa työntekijöitä melkein jatkuvasti ja varsinki puhuthaan menttaalisesta oppimisesta. Tärkein on kuitenki ihminen itte, se joko soppii tai ei sovi näihin homhiin, oli paperia taskussa kuinka paljon tahansa. Tämä on kokonaisvaltasta touhua ihmisten parissa, niin asiakhaitten, ko työkavereittenki kans. Apinaki oppii nämä temput, mutta tyhjä hökeltäminen ei ole hyästä. Soon tosi, että yli 90% on muuta ko temppujen tekemistä. Ihmissuhetaiot on kaikista tärkeimät ja sillä siisti.

Yhteistyötä on tietekki eniiten tämän meän terveyskeskuksen kans. Tunturin, elikkä Ylläksen väen kans. Naapurikunnakki on saahneet omansa. Hyä esimerkki on viimi vuosituhanella sattunu keskieurooppalaistyyppinen lumivyöry. Jos tilantheita ei olis harjoteltu niin pelastustyöt ei olis sujuhneet niin hyin ko net sujuit. Onneksi kukhaan ei jääny lumen alle. Päästhiin helpola. Ajan tuohmiin haasteishiin on kyettävä vastaahmaan samala mitala. Hyät suhteet on piettävä myöski omhaan keskuslasarethiin Roaniemele. Nyt vain häirittevät kaikenmaailman rojektit ja hankheet, millä luuhlaan, että niilä se autuus tullee. Mutta itte se häätyy meän tämä elämä ellää ja hoitaa parhaan kyvyn mukhaan. Sitä kukhaan muu tehe meän puolesta. Niin soon meilä käsin.

Tamnet
Äkkihoppu Oy, Kolari